Các sản phẩm gạo
hữu cơ của chúng tôi

Chúng tôi phục tráng các giống lúa mùa xưa. Vừa làm vừa đánh giá chất lượng qua từng năm. Các giống gạo ngon, phù hợp thương mại hóa được giữ lại cho vụ sau cũng như để phân phối cho quý vị. Với các giống gạo không phù hợp, chúng tôi gởi lại nguồn gene cho Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL.

Mô hình canh tác hữu cơ

Chúng tôi nói không với phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật. Chúng tôi không chỉ phục tráng lúa mùa xưa mà còn phục hồi cả hệ sinh thái đồng ruộng trù phú.

natural-badge
organic-badge
best-choice
Lua-mua-hero

Hiện chúng tôi đã phục tráng được một số giống lúa mùa cho chất lượng gạo rất tốt, như: Chim Rơi, Ba Bụi, Trắng Tép, Tàu Hương, Châu Hồng Vỏ…

Hop-gao-ba-trang-2kg-png

Gạo ba Trăng

Ba Trăng là một giống lúa mùa sớm bản địa, có mặt từ rất sớm ở ĐBSCL. Lúa Ba Trăng được chúng tôi trồng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…

Hop-gao-lua-mua-2kg

Gạo mùa ba bụi

Hop-gao-lua-mua-2kg

Gạo mùa huyết rồng

Hop-gao-lua-mua-2kg

Gạo mùa chim rơi

Hop-gao-lua-mua-2kg

Gạo mùa trắng tép