Gạo nàng thơm cồn Vĩnh Quới

Đây là một trong những dòng lúa mùa ngon và cần được bảo tồn.

Bạn hãy đặt hàng và thưởng thức.

Sự ủng hộ và đón nhận của bạn sẽ tiếp thêm động lực cho chúng tôi trong hành trình bảo tồn các giống lúa mùa xưa.

Category:

Description

1. Diện tích trồng lúa: 13,6 ha.
2. Giống sử dụng: chọn 2 giống lúa mùa đặc sản có từ trước 1980 trồng chủ lực là Trắng Tép và Tài Nguyên; các giống trồng bảo tồn gồm Móng chim vàng, Chim Rơi, Ba Bụi, Một Bụi, và Huyết Rồng.
3. Cách thức sản xuất:
+ Tại khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương (điểm chính 5,2 ha) gieo mạ, cấy như ông bà xưa, không sử dụng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào, sử dụng phân hữu cơ, hạn chế tối đa tiến tới không sử dụng phân vô cơ.
+ Tại ấp Bình Lợi, xã Minh Hòa (điểm phụ 1, diện tích 5,2 ha) áp dụng phương pháp sạ thẳng, không sử dụng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào, sử dụng phân hữu cơ, hạn chế tối đa tiến tới không sử dụng phân vô cơ.
+ Tại ấp Vĩnh Thành A, xã Minh Hòa (điểm phụ 2, diện tích 3,2 ha) áp dụng phương pháp sạ thẳng, không sử dụng bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào, sử dụng phân hữu cơ, hạn chế tối đa tiến tới không sử dụng phân vô cơ.
4. Thời điểm triền khai
– Các công việc chuẩn bị đã và đang thực hiện.
– Ngày 09/6 gieo mạ đợt 1
– Ngày 17/6 gieo mạ đợt 2
– Sau khi gieo mạ làm các công việc dọn đất chuẩn bị cấy.
– Từ ngày 29/7-12/8 cấy lúa
– Từ sau khi cấy đến khi mùa gió bấc về làm các công việc chăm sóc lúa.
– Thời gian thu hoạch lúa trong khoảng từ 15/12 tháng 15/01 năm sau. Giống quang cảm yếu sẽ chín trước, giống quang cảm nhiều sẽ chín sau. Khi lúa bắt đầu trỗ là có thể xác định được ngày gặt (trước 30 ngày).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gạo nàng thơm cồn Vĩnh Quới”

Your email address will not be published. Required fields are marked *