About – Về Chúng Tôi

Từ khi khai phá vùng đất đồng bằng sông Cửu Long, ông cha ta đã lựa chọn cây lúa nước làm cây trồng chủ lực. Kỹ thuật canh tác lúa mùa phát triển cùng với sự phát triển đời sống xã hội của người nông dân cho đến cuối thập niên 70s, khi có sự xuất hiện của các giống lúa cải tiến cao sản, ngắn ngày.
Hiện nay, việc trồng lúa mùa một vụ trên năm đã cơ bản được thay thế bằng lúa ngắn ngày trồng 2-3 vụ trên năm, hiện chỉ còn một ít diện tích lùa mùa được trồng kết hợp với những vùng nuôi tôm quãng canh ven biển, với nhiều tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch.
Việc lập lại quy trình, tiến hành sản xuất lúa mùa mang tính chất trình diễn,giáo dục, tham quan và xây dựng bảo tàng nông nghiệp-lúa mùa những năm 1970s là phù hợp vì những lý do sau đây:
Đây là loại hình văn hóa-tri thức mang tính truyền thống, chưa có tiền lệ trong tỉnh, kể cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nếu thực hiện thành công sẽ có sức hút về mặt xã hội, từ đó khai thác về mặt kinh tế.
Diện tích đất hiện có 22.900m2 (gổm 6.000m2 vườn, 16.900m2 đất ruộng) tuy không lớn nhưng nếu bố trí tốt hoàn toàn có thể xây dựng được bảo tàng nông nghiệp-lúa mùa những năm 1970s.
Bên cạnh đó, những người từng trực tiếp thực hiện công việc trồng lúa mùa ngày càng lớn tuổi và ít dần, các loại công cụ sản xuất lúa mùa và dụng cụ sinh hoạt hàng ngày của nông dân ngày càng mai một do không được chế tạo thêm nên việc khôi phục quy trình kỹ thuật trồng lúa mùa, sưu tầm, bảo quản các loại công cụ sản xuất, dụng cụ sinh hoạt hàng ngày của nông dân cũng như các hoạt động bắt cá đồng của ông cha cần phải được giữ gìn để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cánh đồng lúa mùa
Cánh đồng lúa mùa

Công ty TNHH MTV Đặc Sản Vùng Miền Lê Gia

Add: 373 Ql61, Minh phú, Minh lương, Châu thành, Kiên giang

Phone: 0918659154 (KS Lê Quốc Việt)

Email: luamua.net@gmail.com